logo
  eng rus

Ավելին

Հայտարարություն

ՙՀայնախագիծ՚ բաց բաժնետիրական ընկերությունը,հասցե Երևան,Չարենցի 1,սույն թվականի մայիսի 25-ին ժամը 11-ին (գրանցումը ժամը 10-ից ) ընկերության Չարենցի 1 շենքի դահլիճում հրավիրում է 2016թ. ընդհանուր տարեկան ժողովի:

Ժողովի օրակարգը

1. Ընկերության հաշվիչ հանձնաժողովի ձևավորում:
2. ՙՀայնախագիծ՚ ԲԲԸ տարեկան հաշվետվությունների և հաշվապահական հաշվեկշռի,շահույթի և վնասի հաշվի, շահույթի և վնասի բաշխման հաստատում:
3. ՙՀայնախագիծ՚ ԲԲԸ վերստուգող հանձնաժողովի եզրակացության հաստատում:
4. Ընկերության 2016թ.-ի գործունեության արդյունքում շահաբաժինների վճարման չափի հաստատում:
5. Ընկերության 2017թ.-ի գործունեության աուդիտն իրականացնող անձի հաստատում:
6. Հաշվիչ հանձնաժողովի արձանագրության հաստատում:

Տեղեկություններ և նյութեր ընկերության բաժնետերերին տրամադրվելու են ընկերության խորհրդում 05.05.2017թ.-24.05.2017թ. աշխատանքային օրերին,ժամը1000-1700:
Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմված է 25.04.2017թ.-ի դրությամբ:

անկախ աուդիտորի եզրակացությանը


© Հայնախագիծ ԲԲԸ 2016 Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են