logo
  eng rus

Ավելին

Հայտարարություն

«ՀԱՅՆԱԽԱԳԻԾ» բաց բաժնետիրական ընկերության խորհրդի կանոնակարգի նախագիծ

մանրամասն

Սույն թվականի մայիսի 27-ին տեղի ունեցավ "Հայնախագիծ" Բաց Բաժնետիրական Ընկերության 2020թ. ընդհանուր տարեկան ժողովը:
Օրակարգ

1. Ընկերության հաշվիչ հանձնաժողովի ձևավորում:
2. "Հայնախագիծ" ԲԲԸ տարեկան հաշվետվությունների և հաշվապահական հաշվեկշռի,շահույթի և վնասի հաշվի, շահույթի և վնասի բաշխման հաստատում:
3․ "Հայնախագիծ" ԲԲԸ նոր կանոնադկարգի նախագծի հաստատում։
4. "Հայնախագիծ" ԲԲԸ վերստուգող հանձնաժողովի եզրակացության հաստատում:
5. Ընկերության 2020թ.-ի գործունեության արդյունքում շահաբաժինների վճարման չափի հաստատում:
6. Ընկերության 2021թ.-ի գործունեության աուդիտն իրականացնող անձի հաստատում:

Ստորև ներկայացնում ենք ժողովի օրակարգին վերաբերվող նյութերը։

հաշվետվություն

արդյունքներ


© "Հայնախագիծ" ԲԲԸ 2016 Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են